O nama

SECIT Security je kompanija koja je specijalizovana u oblasti informacione bezbednosti. Mi vršimo obuke u oblasti bezbednosti informacija i zaštite podataka, od menadžmenta do najnižih nivoa, kako bi sistem u celosti bio zaštićen. Takođe pružamo Outsourcing IT bezbednosti kompanijama koje nemaju interno zaposlene Cyber Security stručnjake.
„Pokrivamo sve od prevencije upada ukazivanjem na slabe tačke otkrivene penetracionim testovima, do pružanja pomoći tehnikama digitalne forenzike nakon pretrpljenog napada.“ – prof. dr Igor Franc, osnivač i direktor.

SECIT Security je prva agencija te vrste u Srbiji. U timu imamo ljude koji imaju višegodišnje iskustvo u radu kao i univerzitetske profesore koji izučavaju bezbednost. Upravo to smatramo svojom najvećom prednošću i smatramo da Vam možemo pomoći.
Od 2022 godine SECIT Security menja pravni oblik usled povećanja obima poslovanja i postaje doo koji nastavlja da pruža iste usluge kao i agencija.

O nama

Naša vizija

Svet u kome je omogućeno firmama i organizacijama, nevezano od njihove veličine, da posluju bez straha od napada na njihove informacione sisteme

Naša Misija

Podizanje nivoa bezbednosti informacija kroz usluge edukacija, konsultacija, procene bezbednosti i implementacije rešenja, kao i pružanje pomoći nakon pretrpljenih napada.

Blogovi

Scroll