Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 64 3579 397

Arhiva za 2017. godinu

Kako hakeri mogu zloupotrebiti vas računar za rudarenje kriptovaluta

09:16 dr Igor Franc 4 minuta

Razvojem popularnosti kriptovaluta sajber kriminalci su došli na ideju da iskoriste računare korisnika Interneta za jednu sasvim drugu namenu.
Radi se o tome da se računar korisnika, to jest njegov centralni procesor (CPU) koristi za nešto što je poznato kao proces rudarenja (eng. mining), odnosno rešavanja kriptografskog algoritma koji se koristi za generisanje novih bitcoin-a.

Google Chrome od sada može da izoluje sajt

12:18 dr Igor Franc 2 minuta

Novina koja omogućava izolaciju sajta zove se Site isolation. Administratori sada mogu da podese da Google Chrome prikazuje sadržaj za svaki otvoreni web sajt u zasebnom procesu, izolovanom od drugih web sajtova. Cilj nove opcije jeste da se napravi dodatna sigurnosna granica između web sajtova, tako da se osigura pokretanje novog procesa svaki put kada se poseti novi domen.

Važnost donošenja Akta o bezbednosti IKT sistema

11:19 dr Igor Franc 6 minuta

Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite.

Kako sigurno upravljati nalozima i lozinkama

16:24 dr Igor Franc 8 minuta

Nažalost, veoma često se neoprezno rukuje sa nalozima i lozinkama za pristup različitim sistemima, pa zbog toga želim da kroz ovaj članak skrenem pažnju na to. Ono što je još gore je to što korisnici ne koriste lozinke na pravi način, ali ni sistem administratori ne rade baš sve kako treba.

Zašto je važno vršiti obuku zaposlenih

11:27 dr Igor Franc 4 minuta

Potrebno je ovde promovisati sigurnosne principe kojih se obično pridržavaju profesionalci u svakodnevnom radu kako bi i oni mogli da imaju od toga koristi. Ovde se pre svega misli na osnovne stvari, od politike lozinki pa do šifrovanja fajlova i sigurnog korišćenja e-mail-a.

Socijalni inženjering na društvenim mrežama

11:29 dr Igor Franc 7 minuta

Socijalni inženjering (eng. Social engineering – SE) predstavlja tehniku manipulacije ljudi koja se zasniva na ljudskoj nepažnji ili neznanju. Koriste se razne tehnike prevara, gde se igra na ljudsku stranu svakog pojedinca i želju da pomogne drugima ili na kartu autoriteta odnosno lažnog predstavljanja u osobu koja je na neki način autoritet u odnosu na žrtvu. Socijalni inženjer je zapravo osoba koja ne samo što poznaje tehnike i metode napada već izuzetno dobro zna psihologiju i ima visok nivo socijalne inteligencije koja mu pomaže da manipuliše drugima.

Na koji način vas mogu pratiti poslodavci

11:31 dr Igor Franc 4 minuta

Ono što je bitno da se istakne na samom početku jeste činjenica da zaposleni moraju biti obavešteni, odnosno da treba da postoji vidljiv znak koji je zaposlenog upozorio da se njegove akcije prate na određeni način. Postavlja se i pitanje šta se dešava sa podacima koji nisu vezani direktno za poslovanje, odnosno za firmu koja nadzire zaposlenog.

Bezbedna kancelarija u oblaku

11:35 dr Igor Franc 8 minuta

Cloud computing odnosno oblak je iz korena promenio način na koji danas funkcionišu informacione tehnologije, kako u poslovnom okruženju, tako i kod običnih korisnika. Prednost ovakvog pristupa je višestruka, a glavna prednost jeste dostupnost podatka sa različitih lokacija (bez obzira da li se nalazite u kancelariji, svojoj kući ili na službenom putu van zemlje).

Botovi i njihov uticaj na društvenim mrežama

11:35 dr Igor Franc 4 minuta

Sa tehničke strane gledano bot je skraćeni naziv za softverskog robota, odnosno inteligentnog softverskog agenta, koji često uključuje elemente veštačke inteligencije. U širem smislu, botovi su armija koja svojim komentarima na društvenim mrežama zavarava javno mnjenje, jer im je naređeno da svojim komentarima stvore utisak da je ceo svet opredeljen i da podržava njihovo mišljenje koje ustvari nije lično, nego ciljano.

Čuvanje i uništavanje podataka

11:36 dr Igor Franc 6 minuta

Danas u doba informatičke revolucije imamo izuzetno veliku količinu poslovnih podataka koje se nalaze u kompanijama. Internet i nova sredstva za obradu podataka donela su velike promene u načinu čuvanja i rada sa poslovnim podacima. Jedan od velikih problema predstavljaju velike kompanije sa dužom istorijom poslovanja koje posluju na tržištu duže nego što su računari ušli u svakodnevno poslovanje.