Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 64 3579 397

Uvod u etičko hakovanje

Predavač

Predavač ovog seminare je doc. dr Igor Franc.

Kome je namenjen seminar

Seminar je primarno namenjen zaposlenima u IT službi i IT Security službi, zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima.

Trajanje

Seminar traje 2 radna dana po 3 školska časa, sa početkom u dogovoreno vreme.

Prijava

Prijavu za seminar možete pronaći na ovom linku.

Sadržaj

Teme koje će da se obrade na seminaru su:

 1. Uvod i osnovni pojmovi
 2. Uvod u etičko hakovanje
 3. Uvod u penetraciono testiranje
 4. Prikupljanje informacija
 5. Scanning/Enumeration
 6. Hakovanje sistema
 7. Socijalni inženjering
 8. Hakovanje i odbrana Wi-Fi mreže
 9. Maliciozni softver
 10. Napredne pretnje
 11. Faze posle napada
 12. Napredne tehnike odbrane