Dobrodošli na moj blog

Posedujem više od 15 godina iskustva kao predavač, odnosno instruktor. Održao sam više od 50 različitih vrsta obuka u oblasti informacionih tehnologija i moja predavanja je slušalo više od 5.000 polaznika. Imam višegodišnje iskustvo kao asistent na univerzitetu a pre tri godine sam izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo.

Ovo je blog koji ima za cilj širenje znanja u oblasti informacione bezbednosti i digitalne forenzike. Trudiću se da budem što objektivniji i što redoviji sa pisanjem članaka (u zavisnosti od toga koliko budem imao vremena). Takođe, želim da istaknem da sve što bude izneseno jeste moje lično mišljenje i da sam i ja ljudsko biće pa kao takav mogu ponekad i da pogrešim. Nadam se da će sadržaj biti interesantan i pre svega koristan većem broju ljudi koji se zanima za navedene teme.

Nekoliko reči o meni

Posedujem više od 15 godina iskustva kao predavač, odnosno instruktor. Održao sam više od 50 različitih vrsta obuka u oblasti informacionih tehnologija i moja predavanja je slušalo više od 5.000 polaznika. Imam višegodišnje iskustvo kao asistent na univerzitetu a pre tri godine sam izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo. Držim predavanja na osnovnim i master studijama sa fokusom na bezbednost informacionih sistema i digitalnu forenziku. Pored formalnog obrazovanja učestvujem i na različitim vrstama edukativnih seminara koji se organizuju na različitim fakultetima u našoj zemlji i inostranstvu. Koautor sam nekoliko knjiga i objavio sam preko 20 naučnih radova primarno u oblasti informacione bezbednosti i digitalne forenzike (od kojih su neki na SCI listi). Moj osnovni cilj jeste da približim oblast informacione bezbednosti što većem broju ljudi pa sam zbog toga i osnovao firmu SECIT Security u kojoj obavljam funkciju izvršnog direktora. Jedan sam od osnivača Udruženja E-sigurnost čiji je osnovni cilj podizanje nivoa informacione bezbednosti u Republici Srbiji.

Author: Igor Franc
Scroll