Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 64 3579 397

Uvođenje i upravljanje kontrolama pristupa IT sistema

Predavač

Predavač ovog seminare je doc. dr Igor Franc.

Kome je namenjen seminar

Seminar je primarno namenjen zaposlenima u IT službi i IT Security službi, zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima.

Trajanje

Seminar traje 2 radna dana po 3 školska časa, sa početkom u dogovoreno vreme.

Prijava

Prijavu za seminar možete pronaći na ovom linku.

Sadržaj

Teme koje će da se obrade na seminaru su:

 1. Uvod i osnovni pojmovi
 2. Vrste kontrola pristupa
 3. Uvod u modele bezbednosti sistema
 4. Centralizovano upravljanje kontrolama
 5. Biometrijski sistemi zaštite
 6. Upotreba kriptografije
 7. Višefaktorska provera
 8. Single Sign On sistemi
 9. Fizička bezbednost
 10. Bezbedno okruženje
 11. Napadi na sisteme zaštite
 12. Odbrana sistema zaštite
 13. Edukacija zaposlenih