Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 64 3579 397

Uvod u IT forenziku

Predavač

Predavač ovog seminare je doc. dr Igor Franc.

Kome je namenjen seminar

Seminar je primarno namenjen zaposlenima u IT službi i IT Security službi, zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima.

Trajanje

Seminar traje 2 radna dana po 3 školska časa, sa početkom u dogovoreno vreme.

Prijava

Prijavu za seminar možete pronaći na ovom linku.

Sadržaj

Teme koje će da se obrade na seminaru su:

 1. Digitalna forenzika i digitalni dokazi
 2. Vrste forenzičke istrage
 3. Proces digitalne forenzike
 4. Lokardov princip razmene
 5. Različiti pristupi prikupljanju dokaza
 6. Forenzička analiza prikupljenih podataka
 7. Forenzički alati
 8. Forenzika čvrstog diska
 9. Digitalna forenzika mobilnih uređaja
 10. Digitalna forenzika slike
 11. Hakovanje lozinke
 12. Izveštavanje/veštačenje
 13. Anti-forenzika