Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 64 3579 397

Sajber higijena

Opis

U praksi se pokazalo da je najveći broj napada omogućen ljudskom greškom i nepažnjom. Iz tog razloga neophodno je dizati svest kod zaposlenih na raznim pozicijama, kako ne bi došlo do ljudskih propusta koji može da ugrozi celokupan informacioni sistem.

Kome je namenjen

Naša edukacija u oblasti „Sajber higijene“ osmišljena je tako da obuhvata sve oblasti i teme koje su potrebne u svakodnevnim aktivnostima jednog radnika na bilo kojoj poziciji u kompaniji.

Posebno se obrađuju teme vezane za manipulaciju ljudima (socijalni inženjering) na svim nivoima organizacije, od polaznih pozicija unutar firme sve do Top Level menadžmenta.

Seminar obuhvata potrebno znanje koje bi trebalo da poseduju kadrovi sa radnih pozicija: fizičkog obezbeđenja, šalterskih službenika, kancelarijskih radnika, menadžmenta, Call centra, finansijske službe, ljudskih resursa i mnogih drugih.

Prijava

Prijavu za seminar možete pronaći na ovom linku.

Kako je koncipiran seminar

Seminar se sprovodi u vremenskom trajanju od 90 minuta.

Koncipiran je tako da nije potrebno nikakvo predznanje.

Kroz praktične primere se pokazuju i demonstriraju različiti tipovi napada.

Naš tim trenera može da izmeni ili formira nove edukacije ili seminare u ovoj oblasti, skladno sa Vašim potrebama.

Seminar se može održati u našim ili Vašim prostorijama.