Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 64 3579 397

Bezbednost IT infrastrukture

Predavač

Predavač ovog seminare je doc. dr Igor Franc.

Kome je namenjen seminar

Seminar je primarno namenjen zaposlenima u IT službi i IT Security službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija, zaposlenima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi.

Trajanje

Seminar traje 2 radna dana po 3 školska časa, sa početkom u dogovoreno vreme.

Prijava

Prijavu za seminar možete pronaći na ovom linku.

Sadržaj

Teme koje će da se obrade na seminaru su:

 1. Bezbednost operativnih sistema (OS)
 2. Zaštitni zidovi (Firewall)
 3. Sistemi za detekciju/prevenciju upada – IDS/IPS
 4. Lažni mamci (Honeypot)
 5. Bezbednost Wi-Fi mreža
 6. Kriptografski algoritmi (SSL, VPN i IPSec)
 7. Nadzor mreže
 8. Napadi na računarsku mrezu
 9. DOS/DDOS napadi
 10. MITM napadi
 11. Spyware – špijunski programi
 12. Eavesdropping
 13. Oprema za prisluškivanje mreže