Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 64 3579 397

 • SECIT Security
 • Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i Wi-Fi mrežama u kompaniji

Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i Wi-Fi mrežama u kompaniji

Predavač

Predavač ovog seminare je doc. dr Igor Franc.

Kome je namenjen seminar

Seminar je primarno namenjen zaposlenima u IT službi i IT Security službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija, zaposlenima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi i mobilnim platformama.

Trajanje

Seminar traje 2 radna dana po 3 školska časa, sa početkom u dogovoreno vreme.

Prijava

Prijavu za seminar možete pronaći na ovom linku.

Sadržaj

Teme koje će da se obrade na seminaru su:

 1. Bezbednost mobilnih uređaja
 2. Bezbednost aplikacija
 3. Bezbednost podataka
 4. BYOD – Bring Your Own Device
 5. NAC – Nework Access Client
 6. Bezbednost Wi-Fi mreža
 7. Napadi na Wi-Fi mreže
 8. Digitalna forenzika mobilnih uređaja
 9. Alati za forenziku mobilnih uređaja
 10. Digitalni dokazi na mobilnim uređajima
 11. Interna memorija
 12. SIM kartica
 13. Eksterna memorija (CF, MMC, SD)
 14. Mrežni operatori
 15. Cloud servisi
 16. Metodologija digitalne forenzike mobilnih uređaja (specifičnosti)