Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 64 3579 397

Digitalno forenzička istraga „DFI“

Instruktor

Instruktor ove obuke je doc. dr Igor Franc.

Kome je namenjena obuka

Obuka je primarno namenjena istrazivačima u polju sajber kriminala, sistem administratorima za bezbednost i administratorima mreže.

Trajanje

Obuka traje 3 radna dana po 4 školska časa, sa početkom u dogovoreno vreme.

Potreban nivo predznanja

Za obuku je potreban napredan nivo predznanja u oblasti informacionih tehnologija.

Prethodne obuke

Preporučuje se da polaznici ove obuke su prethodno pohađali obuke:

 • Osnovna obuka informacione bezbednosti „BITSEC“
 • Napredna obuka informacione bezbednosti „AITSEC“

Prijava

Prijavu za obuku možete pronaći na ovom linku.

Sadržaj

Teme koje će da se obrade na obuci su:

 1. Digital Forensics and Digital Evidence Now Days
 2. Digital Forensics Investigation Process
 3. Data Acquisition and Duplication
 4. Interim and Other Relevant Files for Forensics
 5. Forensics Analysis of Collected Data
 6. Forensics Tools (FTK, EnCase, BackTrack, Kali…)
 7. Windows Forensics
 8. Picture Forensics and Stenography
 9. Mobile Devices Forensics (Android and iOS Forensics)
 10. Cloud Forensics
 11. Email Forensics
 12. Network Forensics (WinDump, Ethereal, NetIntersect, SNORT)
 13. Recovering of Lost Data and Partitions
 14. Forensics Analysis of Log Files and Logs and Combining of Events (Event Correlation)
 15. Methods and Applications for Braking Passwords (Brute-Force, Dictionary Attack…)
 16. Reporting / Expertise
 17. Forensics Lab
 18. CERT/CSIRT (First Responder Procedure)
 19. Anti-forensics (BackTrack, Kali, EvidenceEliminator)