Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 65 8338 028

Arhiva za mart 2018. godine

Šta je zapravo „Kembridž analitika“

15:59 dr Igor Franc 5 minuta

Reč je o kompaniji koja drugim kompanijama, ali i političkim partijama i zvaničnicima, nudi mogućnost uticaja na javno mnjenje.
Sama kompanija tvrdi da su u mogućnosti da analiziraju velike količine podataka o potrošačima, to uporede sa njihovim ponašanjem i tako dođu do ljudi koji su podložni uticaju, kao na primer za koga da glasaju ili da izađu na izbore.