Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 65 8338 028

Arhiva za novembar 2017. godine

Važnost donošenja Akta o bezbednosti IKT sistema

11:19 dr Igor Franc 6 minuta

Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite.

Kako sigurno upravljati nalozima i lozinkama

16:24 dr Igor Franc 8 minuta

Nažalost, veoma često se neoprezno rukuje sa nalozima i lozinkama za pristup različitim sistemima, pa zbog toga želim da kroz ovaj članak skrenem pažnju na to. Ono što je još gore je to što korisnici ne koriste lozinke na pravi način, ali ni sistem administratori ne rade baš sve kako treba.

Zašto je važno vršiti obuku zaposlenih

11:27 dr Igor Franc 4 minuta

Potrebno je ovde promovisati sigurnosne principe kojih se obično pridržavaju profesionalci u svakodnevnom radu kako bi i oni mogli da imaju od toga koristi. Ovde se pre svega misli na osnovne stvari, od politike lozinki pa do šifrovanja fajlova i sigurnog korišćenja e-mail-a.